Duyurular

Çift Anadal / Yandal Programlarına İlişkin Karar

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Bölümünüz Çift Anadal/Yandal Programlarının açılması ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alımına başlanmasının uygun görüldüğü hakkında Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03/08/2017 tarih ve 53920 sayılı yazısı ekinde alınan Üniversitemiz Senatosunun […]

Faculty Position

The Department of Biomedical Engineering at Ankara University invites applications for an assistant professor position. The candidates will be expected to have an undergraduate degree in electrical and electronics engineering or mechanical engineering and a doctoral degree in the related field preferably on biomedical devices. Interested individuals may submit their curriculum vitae, description of proposed […]