2019 Biomedical Engineering Seminars 

Seminar    Date Speaker Seminar Title
23 02.11.2019 Mete Özgürbüz, Erkin DELİKANLI,
Recep USLU, Fatih DAĞÇINAR,
Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI
Biomedical Engineering Department  2019 – 2020 Academic Year Opening Conference
22 02.05.2019 Asst. Prof. Dr. Güneş KİBAR
AAT Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Micro/Nano Particles for Biomedical Applications
21 17. 04.2019 Assoc. Prof. Dr. Fatih Büyükserin
TOBB Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Applications of Nanoporous Alumina Membrane and Derivatives
20 27.03.2019 Prof. Dr. Hilal Göktaş
Ankara Üni. Biyomedikal Müh.
Synthesis of Functional Polymer Thin Films and Their Applications
19 20.03.2019 Dr. Rashad Mammadov Peptide Nanomaterials: Tissue Engineering and Immuno-Engineering Applications
18 13.03.2019 Dr. Mustafa Ünal
Karamanoğlu Mehmetbey Üni.
Biomedical Applications of Raman Spectroscopy
17 06.03.2019 Dr. Mehmet Yüksekkaya
Başkent Üni. Biyomedikal Müh. 
Novel Biosensors for Point of Care Tests

2018 Biomedical Engineering Seminars

Seminar    Date Speaker Seminar Title
16 14.05.2018 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası               (EMO) Mezuniyet Sonrası Meslek Hayatımız
15 17.04.2018 Dr. Helena S. AZEVEDO                                   Queen Mary University of London, UK Design and Characterization of Self-Assembling Biomaterials
14 21.03.2018 Doç. Dr. Demet CANSARAN DUMAN             Ankara Üni. Biyoteknoloji Enstitüsü Biyomedikal Ürünlerde Test Sistemleri, Validasyon                                                                                  ve Akreditasyon Süreci
13 26.02.2018 Prof. Dr. Canan ÖZGEN                                  ODTÜ Kimya Müh. Engineering Ethics Cases, Codes  and Canons

2017 Biomedical Engineering Seminars

Seminar     Date
Speaker Seminar Title
12 08.12.2017 Doç. Dr. Gazi HURİ                                            Hacettepe Üni. Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ortopedik Cerrahide 3-Boyutlu Teknolojiler
11 24.11.2017 Prof. Dr. Metin KIR                                            Ankara Üni. Tıp F. Nükleer Tıp Nükleer Tıp Uygulamaları
10 17.11.2017 Prof. Dr. Serdar AKYAR                                    Ankara Üni. Tıp F. Radyoloji  Radyolojik Görüntüleme Cihazlarına Genel Bakış
9 05.05.2017 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası                    (EMO) Mezuniyet Sonrası Meslek Hayatımız Hakkında Bilgi Edinelim
8  28.04.2017  Prof. Dr. Nevzat G. GENÇER                          ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh.  Lorentz Kuvvetli Elektriksel Empedans Tomografisi
7 07.04.2017 Doç. Dr. Halil Murat AYDIN                            Hacettepe Üni. Biyomühendislik Biyomalzeme Üretiminde Ticarileşme Süreci
6 31.03.2017 Yrd. Doç. Dr. Açelya YILMAZER AKTUNA  Ankara Üni. Biyomedikal Müh. Grafenin Biyomedikal Alanda Kullanımı
5 24.03.2017 Doç. Dr. Pınar YILGÖR HURİ                        Ankara Üni. Biyomedikal Müh. Doku Mühendisliği ve 3D Biyobaskı

2016  Biomedical Engineering Seminars

Seminar      Date Speaker Seminar Title
4 14.12.2016 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu   TİTCK Çalışmaları
3 07.12.2016 Fikret KÜÇÜKDEVECİ                                      Kardinera Medikal Sistemler A.Ş.  Sağlık Sektöründe Tıbbi Cihaz Teknolojileri
2 30.11.2016 Doç. Dr. Gazi HURİ                                          Hacettepe Üni. Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Biomedical Engineering in Orthopedic Surgery
1 23.11.2016 Yrd. Doç. Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU              Ankara Üni. Biyoteknoloji Enstitüsü Bioinformatics