Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Konferansı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Konferansı 2 Ekim 2019, Çarşamba günü saat 09:30-12:30 arasında Üniversitemiz Teknokent Konferans Salonunda düzenlendi. Biyomedikal Sektör üst yönetici ve temsilcilerinin sunumlarını gerçekleştirdikleri konferansa Fakülte Dekanımız, Fakültemizden Bölüm Başkanları, Yüksek Öğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı, Gazi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü, Öğretim Üyelerimiz ve Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizin yanı sıra 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin katımlarıyla başladı.

Açılış Konuşmalarını Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilal GÖKTAŞ ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin CANDANSAYAR yaptılar. Dr. Göktaş açış konuşmasında, yapılan araştırmalara göre çok disiplinli bir alana haiz olan Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunlarının iş bulma imkânlarının en çok artacağı mühendislik dalı olduğunu belirtti. Ancak, yine ulusal ve uluslararası yapılan araştırmalara göre Ülkemizdeki işverenlerin % 52’sinin, açılan pozisyonlara uygun aday bulmakta zorlandıklarını gösteren tabloyu dile getirdi. Bu tabloyu tersine çevirmek için üniversite ve öğretim üyelerinin yanı sıra öğrencilere ve Medikal Sektörüne düşen görevler olduğunu ve önerilerini dile getirdi. Üniversite yönetiminin her katmanının bölüme verdiği devamlı desteklerinden, Medikal Sektör yönetici ve temsilcilerine katılım ve sunumlarından, Üniversitemiz Teknokent ve TTO Ofisinin destekleri için teşekkürlerini belirttiler. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin CANDANSAYAR’ın açış konuşmasında Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün kuruluş ve gelişim aşamalarını, bölüme verilen önemi ve proje üretim kapasitesinden duyulan memnuniyeti belirterek başarılı bir konferans olması temennilerinde bulundular. Açış Konuşmalarından sonra davetli konuşmacıların sunumlarına geçildi.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkan Vekili ve BMT Calsis kurucusu Sayın Levent Mete ÖZGÜRBÜZ, son bin yıl içinde ekonomik merkezin doğudan batıya hangi nedenlerle kaydığını ve günümüz koşullarında bu merkezin hareketliliği nasıl devam edeceği konusunda görüşlerini belirttiler. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde kişi başına düşen gelir düzeyleri, ekonomik faaliyetlerin dayandığı ürünler ve orta gelir tuzağındaki ülkelerin katma değeri yüksek ürün geliştirmedikleri sürece buradan kurtulmalarının olası olmadığını belirttiler. 21. Yüz yılda katma değeri yüksek Biyomedikal ürünlerin bu tuzaktan kurtulmayı sağlayacak başatlardan biri olduğunu vurguladılar.

Verilen aranın ardından,  Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı, ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Üyesi ve MEDİCAST kurucusu Sayın Erkin DELİKANLI’nın moderatörlüğünde ‘Biyomedikal Sektörü ve Yatırım Olanakları’ paneline geçildi. Erkin DELİKANLI, ülkemizde Biyomedikal Sektörünün şu anki durumu ve sektör-üniversite işbirliklerin önemi hakkında görüşlerini belirttikten sonra proje ve ürün geliştiren dört öğrencimize çalışmalarından dolayı hediyeler takdim edildi. Paneldeki ilk konuşmayı yapmak üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan Yardımcısı Sayın Recep USLU’nun sunumunu yapmak üzere sözü bıraktı. Ülkemizde Biyomedikal Mühendisliğinin gelişim sürecini özetleyen Recep Uslu, geldiğimiz noktada yaklaşık % 80 oranında dışa bağımlı olan tıbbi cihaz sektörümüzün yerli üretimle karşılama oranını arttırma hususunda Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının daha aktif olmaları ve çalışmaları gerektiğini vurguladılar. Yine, TİTCK’dan Sağlık Uzmanı Sayın Dr. Tuncay BAYRAK’ın sunumlarıyla katkı verdiği panelde, kurum tarafından sunulan hizmetler ve süreçleri, insan kaynakları ve Biyomedikal Mühendisliği mezunların kurumda yaptıkları görevler hakkında bilgiler paylaşıldı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve ELMED kurucusu Sayın Fatin DAĞÇINAR, ‘Kümelenmelerin Biyomedikal Mühendisliklerine Katkısı’ başlıklı sunumlarında, Ankara ve Türkiye’deki Kümelenmelerin yapısı, sanayi ve üretime katkılarını belirttikten sonra Biyomedikal Mühendislerin yeni ürün geliştirme hususundaki rolleri ve ilgili bölümlerle işbirliklerin önemini vurguladılar. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Sayın Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI,  TTGV’nin kuruluşunu ve sunduğu hizmetler, ve günümüzde Biyomedikal Sektörünün yatırım kabiliyetleri konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Her sunumun ardından özellikle öğrencilerden soru-cevap bölümü yapılmış olup panelin sonunda Sayın DELİKANLI’nın yaptığı özetle konferans sona erdi.