Dean of School of Medicine Prof. Dr. Gülfem ÇELİK visited our Department  with a group of faculty members to develop research cooperation. Within the scope of this half-day workshop, presentations were made by  faculty members of our department and then our laboratories were  visited. We would like to thank the dean and faculty members for this productive workshop that will continue to increase our collaborations.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülfem ÇELİK ve  fakülteden bir grup öğretim üyesiyle beraber araştırma iş birliğini  geliştirmek için Biyomedikal Mühendsiliği bölümümüzü ziyaret ettiler. Yarım günlük bu çalıştay kapsamında bölümümüz öğretim üyeleri tarafından sunumlar yapıldı, ardından laboratuvarlarımız gezildi. İş birliklerimizin artarak devam etmesini sağlayacak bu verimli çalıştay için dekanımız ve öğretim üyelerine teşekkür ediyoruz.