Our department has been organizing poster sessions as part of the BME 101/111 course offered to first year students since the Fall semester of 2016. This year, poster presentations were made in our department on 25.12.2019. The topics of the posters consist of trending areas in biomedical engineering and they are offered by the faculty members of the department. Each group of students picks one topic according to their interests. This year there were sixteen topics:

• Biodegradable Orthopedic Implants
• Biosmart Materials
• Virtual Surgery
• Immunotherapy
• Optics for early cancer detection
• Neural Engineering
• Biofabrication
• Custom-made Prosthesis
• Cancer stem cells
• Biosensors
• Cellular reprogramming
• Mechanobiology
• 4D Printing
• Antimicrobial Technologies
• Biosignal Processing
• Neural Probes

The posters of cellular reprogramming, cancer stem cells, and mechanobiology were selected as the first, second, and third best poster and presentation after an extensive evaluation process by the faculty members. Congratulations to all our students for their efforts. Well done!

Bölümümüz 2016 Yılı Güz döneminden itibaren birinci sınıf öğrencilerine verilen BME 101/111 dersi kapsamında poster oturumları düzenlemektedir. Bu yıl, 25 Aralık 2019 tarihinde bölümümüzde poster sunumları yapılmıştır. Poster konuları biyomedikal mühendisliğindeki trend alanlardan oluşmakta ve bölüm öğretim üyeleri tarafından belirlenmektedir. Her öğrenci grubu, ilgi alanlarına göre bir konu seçmektedir. Bu yıl on altı konu vardı:

• Biyobozunur Ortopedik İmplantlar
• Biyoakıllı Malzemeler
• Sanal Cerrahi
• İmmünoterapi
• Erken Kanser Tespiti için Optikler
• Sinir Mühendisliği
• Biyofabrikasyon
• Özel Üretim Protez
• Kanser Kök Hücreleri
• Biyosensörler
• Hücresel yeniden programlama
• Mekanobiyoloji
• 4D Baskı
• Antimikrobiyal Teknolojiler
• Biyosinyal İşleme
• Nöral Problar

Hücresel yeniden programlama, kanser kök hücreleri ve mekanobiyoloji posterleri, öğretim üyeleri tarafından kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra birinci, ikinci ve üçüncü en iyi poster ve sunum olarak seçildi. Tüm öğrencilerimizi çabalarından dolayı tebrik ediyoruz.