On 25 December 2019, BAMA Technology visited our department to give a seminar on “Robotic Rehabilitation Systems” and to join to the poster presentations of our students. Mr. Murat TOPÇU presented the “robotic rehabilitation systems (FreeGait, Visogait ,Robogait) ” which they produced locally and nationally in their companies and presented the work of their R & D department. They also discussed the tasks and work done by biomedical engineers working within their compony. Many thanks to CEO of BAMA Technology for their presentations and valuable conversations.

25 Aralık 2019 tarihinde BAMA Teknoloji “Robotik Rehabilitasyon Sistemleri” konulu seminer sunumu yapmak ve öğrencilerimizin poster sunumları dinlemek üzere bölümümüzü ziyaret ettiler. Sayın Murat TOPÇU kendi firmalarında yerli ve milli olarak ürettikleri “Robotik  Rehabilitasyon Sistemleri (FreeGait, Visogait ,Robogait) ” ni ve Ar-Ge  departmanlarının çalışmalarını sundular. Ayrıca bünyelerinde çalışan biyomedikal mühendislerinin aldıkları görevlerden ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Sunumları ve verimli sohbetleri için BAMA  Teknoloji’ye ve CEO’suna teşekkür ederiz.