International Research Projects
Project Name: Characterization of graphene immune-impacts through omics approaches and genotoxic analysis (G-IMMUNOMICS)
Project Coordinator: Assst. Prof. Dr. Açelya YILMAZER AKTUNA
Source of Funding: Graphene Flag-ERA European Comission Grant
Funding Duration: 2016-2019

Project Name: Framework for Modeling and Simulation of Human Lethality, Injury and Impairment from Blast-Related Threats
Project Panel Member: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding: NATO HFM-270 (RTG)
Funding Duration: 2016-2019

Project Name: Use of Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells in the Production of Skeletal Muscle Through Tissue Engineering
Project Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding: COST
Funding Duration: 2015-2018

Project Name:Enhancing efficiency of mucus clearance in patients with low cough velocity
Project Coordinator:  Prof. Dr. Cahit EVRENSEL
Source of Funding: European Council (EC) ve TÜBİTAK ortak destekli, Uluslarası Bilim Adamı Dolaşım Programı
Funding Duration: 2014-2016

 

National Research Projects
Project Name: Confidence Estimation for Dimensionality Reduction Algorithms
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Görkem SAYGILI
Source of Funding: TÜBİTAK – 2232
Funding Duration: 2017-2019

Project Name: Generating Images for the System of Photoacoustic Microscope
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Özlem BİRGÜL
Source of Funding: BAP – MSc Thesis Project
Funding Duration: 2017-2018

Project Name: Photoacoustic Microscope with Optical Tweezers for Cancer Pathology
Project Advisor: Asst. Prof. Dr. Özlem BİRGÜL
Source of Funding: TÜBİTAK – 1003

Project Name: Creating the Infrastructure for High Technology Implant Design and Production Laboratory in the Department of Biomedical Engineering
Project Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding: BAP – Infrastructure Project
Funding Duration: 2016-2017

Project Name: Use of Synthetic Biodegradable Polymers in Functional Skeletal Muscle Tissue Engineering
Project Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding: BAP – MSc Thesis Project
Funding Duration: 2016-2017

Project Name: Development of a Novel Composite Hernia Mesh with Dual Functions for Abdominal Hernia Repair
Project Researcher: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding: TÜBİTAK-1005
Funding Duration: 2015-2017

Project Name: Establishment of Advanced Cell Culture and Regenerative Medicine Laboratory in the Biomedical Engineering Department
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Açelya YILMAZER AKTUNA
Source of Funding: BAP – Infrastructure Project
Funding Duration: 2015-2017

Project Name: Çiğ Et Karışımlarında Farklı Türlere Ait Etlerin Fourier-Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FT-IR) Spektroskopisi Kullanılarak Belirlenmesi.
Project Advisor:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  TÜBİTAK
Funding Duration: 2015-2017

Project Name: Investigation of new generation dynamic bone plate on an animal model
Project Researcher: Doç. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding:  Hacettepe University BAP
Funding Duration: 2015-2016

Project Name: Building up LabVIEW-Based Education and Research Platform
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Özlem BİRGÜL
Source of Funding: BAP – Student-Focused Project
Funding Duration: 2015-2016

Project Name: Wistar Sıçanlarda Adacık Protein Profilinin Neonatal ve Erişkin Dönemlerde Kıyaslamalı Analizi
Project Coordinator:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  TÜBİTAK
Funding Duration: 2015-2016

Project Name: Using Cell Programming for Cancer Treatment
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Açelya YILMAZER AKTUNA
Source of Funding: TÜBİTAK – 3501
Funding Duration: 2014-2017

Project Name: Bombus (s.l.) içerisinde yer alan farklı türlerin venom içeriklerinin temel proteomik stratejilerle değerlendirilmesi
Project Researcher:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  Hacettepe University BAP
Funding Duration: 2014-2016

Project Name: Development of support biomaterial for oxygen transport in the blood
Project Researcher: Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ
Source of Funding:  Çukurova University BAP
Funding Duration: 2014-2016

Project Name: Amfibi ve Memeli Örneklerinde Çeşitli Siyatik Sinir Hasarları Sonrası Rejenerasyonda Protein Cevapları ve Davranışsal, Elektrofizyolojik İncelemeler
Project Coordinator:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  TÜBİTAK
Funding Duration: 2013-2016

Project Name: Endüstriyel alanda yaygın kullanımı olan tavuk jelatini üretimi
Project Advisor:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  Sanayi Bakanlığı Tekno Girişim Projesi
Funding Duration: 2013-2016

Project Name: Optimization of Image Quality and Radiation Doze in Numerical Display Systems for Diagnostic Radiology
Project Coordinator: Asst. Prof. Dr. Özlem BİRGÜL
Source of Funding: TÜBİTAK – 1001
Funding Duration: 2013-2015

Project Name: Ökaryotik translasyonel kontrol mekanizmasının oluşumunda görevli EIFII alfa fosforilasyonunu etkileyen yeni ilaç etken maddelerinin proteom ve metabolom ebadında araştırılması
Project Coordinator:  Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Source of Funding:  BAP
Funding Duration: 2013-2015